Ville Komonen

Meille kaiken lähtökohta on turvallisuus. Se on yksi niistä harvoista kriteereistä, joista ei voi neuvotella. Siksi se korostuu myös yhteistyössämme Helokiven kanssa. Turvallisuus oli hyvällä tasolla jo yhteistyömme alussa, mutta Helokivi on tehnyt määrätietoista kehitystyötä sen parantamiseksi entisestään. Esimiehillä on aidosti aikaa ja työkaluja, kuljettajat ovat motivoituneita ja rekrytoinnit onnistuneita.

Vaikka seuraamme itsekin jatkuvasti kuljettajien ajamista monipuolisilla ja tarkoilla mittareilla, on tärkeää, että myös sisäinen seuranta ja palautteenanto toimivat. Helokivellä on ollut aito halu ja riittävästi resursseja näihin asioihin satsaamiseen. Olemme hyvin tyytyväisiä yhteistyöhön.” 

Ville Komonen

Kuljetuspäällikkö ja turvallisuusneuvonantaja, Neste.